srenru

Vršenje stručnog nadzora

1. Vršenje stručnog nadzora nad izradom AB konstrukcije, izvođenjem zanatskih radova i radova na uređenju terena

    i saobraćajnica na izgradnji salona i servisa automobila “Citroen”/ Podgorica/

    Investitor ’’Vitro Group’’ Podgorica/ 2008/09.

2. Vršenje stručnog nadzora nad  izvođenjem konstrukcije stambenog objekta S+P+1/ P=255 m2/ Topla, Herceg Novi/

    Investitor Srđan Milovanović/ 2009/10.

3. Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom stambenog objekta/ Krašići, Tivat/ Investitor Dejan Vrbica/ 2009.

4. Vršenje stručnog nadzora na završetku ,,objekta B” u sklopu Prihvatnog centra za azilante, P+1, P=1.100,00 m2/

    Spuž, Danilovgrad/ 2010.

5. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem stambenog poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 20/03

    KO Andrijevica/ Andrijevica/ 2010.

6. Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ,,lamele II’’ stambeno poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 533/1,

    KO Budva/ Budva/  2010.

7. Vršenje stručnog nadzora na izgradnji ,,lamele I’’ stambeno poslovnog objekta na katastarskoj parceli 533/1

    KO Budva/ Budva/ 2010.