srenru

Tehnički pregled

1. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji kolektivnog stambenog objekta u zahvatu DUP-a ’’Park’’ Berane/

    investitor Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju, Podgorica.

2. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji kolektivnog stambenog objekta u zahvatu DUP-A ’’Podtrebjesa’’

    Nikšić/ Investitor Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju, Podgorica.

3. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambeno - poslovnog objekta Rozino, ,,Lamela B“, UP br.6, DUP

    Rozino I u Budvi/ P= 9.500m2/ Investitor Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju d.o.o.

    Podgorica i 14.septembar d.o.o. Podgorica/ 2011 god.