srenru

Izrada projektne dokumentacije

1. Glavni projekat konstrukcije čelične nadstrešnice objekta Blok 5 poslovnog centra „Kips“ u Podgorici, P=400m2.

2. Glavni projekat čelične konstrukcije nadstrešnice objekta Blok 7 poslovnog centra „Kips“ u Podgorici, P=400m2.

3. Glavni  projekat konstrukcije objekata u sklopu uređenja terena (stepeništa, potporni zidovi i ukopani

    rezervoari za vodu) porodičnog objekta u mjestu Kruševice, opština Herceg Novi.

4. Idejni projekat porodične Vile na katastarskoj parceli br. 1254 u Rogamima u Podgorici, P=330m2.

5. Glavni projekat stambenog objekta P+1 na urbanističkoj parceli br. 335, DUP Donji Kraj, Cetinje, P=160m2.

6. Idejni projekat porodične vile u Donjoj Gorici, Podgorica, P=340 m2.

7. Idejni projekat objekta ronilačkog kluba na katastarskoj parceli br. 342, DUP Kostanjica, Kotor, P=100m2.

8. Idejni projekat stambenog objekta na Paštrovačkoj Gori, Budva, P=120m2.

9. Idejni projekat rekonstrukcije poslovnog objekta ,,Falcon’’ na Zabjelu, Podgorica, P=1.250m2.

10. Idejni projekat stambenog objekta P+1+Pk u Kumboru, Herceg Novi, P=590m2.

11. Idejni projekat stambenog objekta P+1+Pk u Kostanjici, Kotor, P=300m2.

12. Idejni projekat objekta ,,Driving Range’’-a sa uslužnim objektom u sklopu budućeg Royal Montenegro

      Golf & Country Club-a u Tivtu, P=300m2.

13. Idejni projekat rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta ,,Kafana Izlet’’ u Radovićima, P=225m2.

14. Glavni projekat stambenog objekta S+P+1+Pk, katastarska parcela 793, KO Škaljari, P=770 m2.

15. Glavni projekat stambenog objekta S+P+3, UP 2090/1485 i 2090/46, DUP Konik-Stari Aerodrom, Podgorica, P=1.345m2.

16. Glavni projekat stambenog objekta Po+P+1+Pk, UP 64, DUP Tološi 1, Podgorica, P=750m2.

17. Idejni projekat stambenog objekta na urbanističkoj parceli br.43, Detaljni Urbanistički Plan Tivat-Lastva-Seljenovo-

      Tivat-Gradiošnica, Tivat, P=600m2.

18. Idejni projekat stambenog objekta sa uređenjem terena na kat. parc. 2509, KO Kuljače, P=90m2.