srenru

Zaposleni

Tehničko osoblje zaposleno u preduzeću C GROUP doo Podgorica predstavljaju:

  • Nikola Radulovic, dipl.inz.gradj.
  • Arh. Jasmin Djecevic, spec.sci.
  • Zoran Đurđevac, dipl.inz.gradj.
  • Radonja Čupić , dipl.inz.gradj.
  • Petar Agramović, dipl.inz.gradj.

 Finansijska služba

  • Milanka Vujadinović, dipl.ecc.   

Pored stalno zaposlenog  vozača, mašiniste, tehničkog i kancelarijskog osoblja, u preduzeću je u zavisnosti od obima posla zaposleno i 30-60 radnika na poslovima na gradilištima širom Crne Gore. Na poslovima za koje nemamo zaposlen kadar angažujemo provjerenu ekipu spoljnih saradnika u čiji kvalitet i stručnost smo se uvjerili kroz realizovane projekte.